Privat Pasningsordning
Spjellerup Naturbørn 
  Anne Egeberg Olsen
20 97 44 65

Personlig udvikling

I den private pasningsordning vil jeg gerne støtte børnenes selvopfattelse og selvværd. Da børnegruppen er lille er der god mulighed for at støtte det enkelte barn.

Mål:

 • Arbejde og styrke børnenes selvtillid og selvværd og have forståelse for deres forskelligheder og møde det enkelte barn på dets personlige udvikling.
 • At børnene deltager i fællesskabet i den private pasningsordning.
 • Begynde pottetræning fra ca. 2 års alderen.

 

Hvad gør jeg:

 • Skaber det bedste samarbejde for familien, således at barnet og familien er glade for den private pasningsordning.
 • Er en tydelig voksen som stiller krav, lytter og taler med barnet.
 • Ser det enkelte barn og giver støtte, opmuntring og ros.

 

Jeg er på rette kurs, når børnene….:

 • Er blevet selvhjulpne og tror på sig selv og vil prøve nye ting.
 • I legen kan de tage initiativ og kan efterhånden begynde at sige fra og udtrykke følelser.

 

Hvad gør jeg i den private pasningsordning:

 • Viser glæde ved mit arbejde, tænker positivt, viser nærvær og er i nuet.
 • Er tydelig omkring mine egne grænser samt have et godt og åbent samarbejde.

 

Sociale kompetencer

I den private pasningsordning skal børnene lære at hjælpe og vise omsorg for hinanden. Endvidere skal børnene lære at give udtryk for deres egne behov og følelser.

 

Mål:

 • Børnene skal indgå i relationer med børn og voksne som bygger på tryghed. Gennem leg mv. skabes sociale kompetencer og venskaber.
 • I hverdagen gives der lidt medbestemmelse i spisesituationen.

 

Hvad gør jeg:

 • Jeg skaber relationer og venskaber mellem børnene, og hjælper dem hvis der kommer konflikter, således at de har glæde ved samværet, og at de kan lære at sige fra og til. De skal deltage i hverdagens arbejdsopgaver, hvor de herved har en indflydelse på hverdagen.

 

Jeg er på rette kurs, når børnene….:

 • Viser glæde ved at være i den private pasningsordning både med deres nærmeste relation og voksne.
 • Vil hjælpe hinanden og kan lære at sige fra, samt efterhånden sætte grænser for sig selv og vil være med til at løse en konflikt.

Hvad gør jeg i den private pasningsordning:

 • Føler en relation til gruppen, det enkelte barn og alle forældrene.
 • Ser hver enkelt barns behov og ressourcer, og arbejder ud for det.
 • Giver mulighed for leg og udvikling.

 

Krop og bevægelser

I den private pasningsordning udvikles barnet motorisk ved at de udfolder sig på min legeplads i gården og på Spjellerup campingplads, samt musikalsk legestue.

 

Mål:

 • Børnene skal vise glæde ved at bevæge sig, så de får kendskab til deres krop og hvilke muligheder denne giver
 • Børnene skal arbejde på at blive selvhjulpne og føle glæde når de mestrer nye færdigheder
 • Børnene skal have sunde madvaner

 

Hvad gør jeg:

 • Børnene må selv være aktive i hverdagens gøremål
 • Skabe en god og rolig stemning ved spisesituationen, hvor børnene forinden har hjulpet til med borddækning samt små madtilberedningsopgaver
 • Skabe muligheder for at de kan bevæge sig på forskellige legepladser

 

Jeg er på rette kurs, når børnene…..:

 • Er sunde og trives, når de er inde i en god motorisk udvikling.
 • Er selvhjulpne og mestre det de selv kan
 • Viser glæde ved fysisk udfoldelse, og deres egen krop ved at bevæge sig

 

Hvad gør jeg i den private pasningsordning:

 • Skaber en god stemning ved måltidet
 • Giver børnene tid til at være selvhjulpne samt lære børnene kropslige ord og begreber
 • Giver dem mulighed for fysiske aktiviteter, og opmuntrer dem til at udfolde sig

 

Sprog

Her hos Annes private pasningsordning arbejdes der med at udvikle børnenes ordforåd ved at der tales, lyttes og stilles spørgsmål. Vi deltager i rytmik og musikalsk legestue i Lyderslev og Haslev kirke, og kører på bibliotekerne i vinterperioden.

 

Mål:

 • Børnene udvikler sig, og skaber glæde samt tilegner sig sproget gennem aktiviteterne i pasningsordningen
 • Børnene udvikler sit eget personlige sprog for at kunne skabe kontakt og forståelse med omverdenen gennem støtte i det sproglige fra mig

 

Hvad gør jeg:

 • Jeg vil gennem sang og musik, læse bøger, rim og remser, lære barnet at udtrykke sig på forskellige måder
 • Sætte ord på hverdagsting
 • Støtte barnet i sprogbruget med øjenkontakt og nærvær med det enkelte barn, hvor der gives tid til at barnet udtrykker sig

 

Jeg er på rette kurs, når børnene….:

 • Synes det er sjovt at lege sangleg, rim og remser
 • Udvikler ordforrådet til hele tiden at blive større og mere nuanceret, således at de kan sætte personlige grænser

 

Hvad gør jeg i den private pasningsordning:

 • Bruger et nuanceret sprog med håndtegn
 • Er bevidst om at lytte til barnet og dets behov

 

Naturen og naturfænomener

I Annes natur-pasningsordning gør vi meget brug af at færdes i naturen fx egen legeplads, høns og kaninfold, strand og skov, samt legepladsen på campingpladsen.

 

Mål:

 • Børnene skal med deres sanser opleve glæde ved naturen, således at de får erfaringer og oplevelser både i forskellige årstider og i forskellig slags vejr. Derudover skal de også lære at passe på naturen.

 

Hvad gør jeg:

 • Udvise interesse for at være ude i al slags vejr og årstid
 • Give børnene god mulighed for at lege med sand og små dyr
 • Give børnene mulighed for at fodre kaniner, katte og høns

 

Jeg er på rette kurs, når børnene….:

 • Gerne vil ud og lege, og når de har lyst til at tage på tur til skov, strand mv. i alt slags vejr
 • Gerne vil finde naturting fx kastanjer, sten, og muslingeskaller og tager disse med hjem

 

Hvad gør jeg i den private pasningsordning:

 • Gøre børnene glade for at være ude og prioriterer udelivet
 • Lære børnene ord, begreber og viden om naturen
 • Indsamle naturting og lave aktiviteter med disse

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

I den private pasningsordning gives der mulighed for at børnene udfolder sig kreativt. Årets højtidsfester afholdes både i den private pasningsordning og med andre kollegaer. Endvidere benyttes kirken og biblioteket.

 

Mål:

 • Børnene gør erfaringer med forskellige traditioner og højtidsfester. I den forbindelse gør de erfaringer med kreative aktiviteter

 

Hvad gør jeg:

 • Holde faste traditioner i forbindelse med børnenes fødselsdage, fastelavn, påske, sommerfest og juleafslutning
 • Bruger biblioteket til bøger og teater samt kirken til rytmik og musikalsk legestue samt bruger mindfulness i løbet af hverdagen
 • Laver aktiviteter hvor børnene er kreative

 

Jeg er på rette kurs, når børnene…..:

 • Kan fordybe sig i kreative aktiviteter, samt kikker i bøger på biblioteket og i den private pasningsordning
 • Viser glæde ved de årlige traditioner samt deltager i øvelserne i rytmik

 

Hvad gør jeg i den private pasningsordning:

 • Skaber gode årlige traditioner som passer til målgruppen
 • Kan lide at bruge rim og remser samt mindfulness aktiviteter
 • Tilbyde forskellige kreative aktiviteter som passer til barnets alder